Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Train the Trainers

Νέος κύκλος εκπαιδευτικής διαδικασίας "Train the Trainers" από 1-15 Φεβρουαρίου του 2010. Το πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών διεξάγεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά από πιστοποιημένους κατά IBSTPI διδάσκοντες και υποστηρίζεται από πρότυπα συγράμματα-εγχειρίδια. Το πρόγραμμα-εργαστήριο διεξάγεται μέσω πρακτικών ασκήσεων και παίξιμο ρόλων σε προσομοιωμένες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.

Το IBSTPI ιδρύθηκε το 1984 από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με ευρεία εμπειρία στην διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις, μέλη τους όλοι της Ένωσης Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας (Association for Educational Communications and Technology) και του Διεθνή Συλλόγου Επίδοσης και Διδασκαλίας (International Society for Performance Improvement) και είναι ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επίδοση και την Διδασκαλία. Μετά από διεξοδικές έρευνες και μελέτες δημιούργησε ένα σύνολο Προτύπων Διδακτικών Ικανοτήτων, δημοσίευσε για έλεγχο και αξιολόγηση ένα Κατάλογο Δεξιοτήτων και εφάρμοσε μια πρωτότυπη διαδικασία Εκτίμησης για τις δεξιότητες αυτές. Τα πρότυπα 2003 αποτελούν διεθνές στάνταρ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 694-1403276

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου