Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Εκπαιδεύοντας στον Τουρισμό

Το πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο χώρο της διοίκησης τουρισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 28 ανεξάρτητα σεμινάρια και έκαστο διαρκεί 13 εβδομάδες (3 μήνες), ενώ υπάρχει η δυνατότητα ο υποψήφιος να πραγματοποιήσει παράλληλη παρακόλουθηση σεμιναρίων. Παράλληλα, εκτός από τα 28 σεμινάρια των 4 κύκλων, στα πλαίσια της αιγίδας και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, ο ΣΕΤΕ θα προσφέρει δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Τουριστική Πολιτική στην Πράξη» διάρκειας περίπου τριάντα (30) ωρών χωρίς εξετάσεις στους πρώτους δεκαπέντε (15) συμμετέχοντες κάθε περιόδου υλοποίησης των σεμιναρίων.
Σε ποιούς απευθύνονται
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ' εξαίρεση σε επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική του τουρισμού.

Δίδακτρα
Η χρηματοδότηση των σεμιναρίων γίνεται μέσα από τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων. Κάθε σεμινάριο τιμολογείται στα 600 ευρώ, ενώ για τους αποδεδειγμένα (βάσει κάρτας ΟΑΕΔ) ανέργους και τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) θα προβλέπεται έκπτωση 10%, δηλαδή τιμή 540 ευρώ. Ως κίνητρο για την περάτωση ενός ολόκληρου κύκλου μαθημάτων, κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα δικαιούται επιπλέον κλιμακωτής έκπτωσης 10% επί της αρχικής τιμής για κάθε επιπλέον σεμινάριο που παρακολουθεί. Ένα σεμινάριο θα τρέχει στο βαθμό που υπάρχουν ως εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 15 φοιτητές πλήρων διδάκτρων ή το ισοδύναμο αυτών. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη παροχής εκπτώσεων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που επιθυμούν την επιμόρφωση σημαντικού αριθμού στελεχών τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου