Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως διοργανώνουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας. Στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι ΙΕΚ, ΚΕΚ με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Γλώσσα προγράμματος: Αγγλική
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/10/2011

Πληροφορίες: http://www.watermicro-eclass.net/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου