Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Κεραυνός εν αιθρία η πρόταση Μπατζελή

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Μπατζελή, ζήτησε με επιστολή της από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργο Προβόπουλο και τον Πρόεδρο της Ένωσης Συναιτεριστικών Τραπεζών Ελλάδας, Νικόλαο Μυρτάκη, την κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την ανασυγκρότηση των συνεταιριστικών τραπεζών. Η κ. Μπατζελή μεταξύ άλλων σημειώνει ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν ιδιωτικές και όχι δημόσιες τράπεζες, οι οποίες δεν πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα εκείνων που συμμετείχαν στο PSI, όπως η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.

Αναλυτικά η επιστολή της κ. Μπατζελή:
     "Η Τράπεζα της Ελλάδας με σημερινή της ανακοίνωση και κατόπιν σχετικής επιστολής σας προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπου είχε εγερθεί ζήτημα βιωσιμότητας και λειτουργίας ορισμένων συνεταιριστικών τραπεζών, γνωστοποίησε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των Αχαϊκή Συν. Π.Ε , Λαμίας Συν. Π.Ε, και Λέσβου- Λήμνου Συν. Π.Ε, κρίνοντας αναγκαία την υπαγωγή τους στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4021/2011.
     Ουδείς αμφισβητεί ότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, η ανασυγκρότηση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά, αλλά και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας.
     Επισημαίνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που συντελείται για την ανασύνταξη του τραπεζικού «χάρτη» και την ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις «εξαίρεσης» ή «τιμωρίας» των συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες:
* Συνιστούν επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται σε κοινές συνεταιριστικές αρχές και κανόνες
* Διαθέτουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα και συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων τραπεζών την εξυπηρέτηση των χρηματοπιστωτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και τη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
* Κατέχουν το δικό τους μερίδιο και ρόλο στην τραπεζική αγορά
* Διαδραματίζουν ολοένα και αυξανόμενο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μέσα από τη συμμετοχή τους στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB) και τη Διεθνή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (ICBA).
* Παρά την κρίση των τελευταίων χρόνων κατέγραψαν στην πλειονότητά τους θετικές επιδόσεις και αξιόλογη ανάπτυξη
* Δεν είναι δημόσιες τράπεζες και η βασική τους διαφοροποίηση συνίσταται στον τρόπο αναδιανομής των μετοχών
     Ειδικότερα, βάσει του Μνημονίου ΙΙ προβλέπεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, εκείνα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία υπέστησαν «κούρεμα», λόγω της συμμετοχής τους στο PSI. Επισημαίνεται ωστόσο ότι από το συνολικό πακέτο στήριξης του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, το οποίο μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 50 δισ. ευρώ, επιχειρείται να εξαιρεθούν -αν και ιδιωτικές- οι συνεταιριστικές τράπεζες, πολλές εκ των οποίων είχαν επενδύσει σε ομόλογα, όπως η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας η οποία κατείχε ομόλογα ύψους περίπου 10,5 εκατ. ευρώ, για το λόγο ότι το χαρτοφυλάκιό τους δεν κρίθηκε ασφαλής εγγύηση για την ανακεφαλαιοποίηση αυτή.
     Όμως, η αλήθεια είναι ότι το κατεχόμενο από τη συνεταιριστική τράπεζα Λαμίας χαρτοφυλάκιο, καθώς και η οικονομική της κατάσταση, δεν αποκλίνουν σημαντικά από την οικονομική κατάσταση του μέσου όρου των λοιπών εμπορικών τραπεζών.
     Συνεπώς, πλέον της συμμετοχής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας στην ανακεφαλαιοποίηση, είναι σκόπιμο ακόμη:
- Να δοθεί ένα εύλογο χρονικό περιθώριο τριών μηνών στις διοικήσεις των συνεταιριστικών τραπεζών, ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες συγχώνευσης των τραπεζών με αντίστοιχες συνεταιριστικές, κατόπιν διαβούλευσης και συνεργασίας με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας και πάντα υπό την εποπτεία και επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδας
- Το σχέδιο ανασυγκρότησης των συνεταιριστικών τραπεζών θα πρέπει να συνταχθεί και να βασίζεται στο πρότυπο λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών, ώστε να ανταποκρίνεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό και στις σύγχρονες ανάγκες του συνεργατισμού
- Είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα και να υπάρξουν εγγυήσεις για τη διασφάλιση των καταθέσεων, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών, αλλά και την αξιολόγηση των εργαζομένων σε αυτές τις τράπεζες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υπολείπονται έναντι του προσωπικού των υπολοίπων τραπεζών σε ζητήματα τεχνογνωσίας.
Με εκτίμηση
Κατερίνα Μπατζελή"

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου