Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

E-learning ΕΚΠΑ

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) υλοποιεί πληθώρα Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning). Τα νέα προγράμματα του 29ου κύκλου σπουδών είναι τα ακόλουθα:

1. Business Analytics
2. Strategic and Business Foresight
3. Strategic Future Analytics
4. Διαχείριση και Εκπαίδευση του Χαρισματικού Παιδιού
5. Δυσκολίες Μάθησης και Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής
6. Εργαλεία Διαγνωστικής Νοσηλευτικής
7. Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής στο Σχολείο και την Οικογένεια
8. Κανονιστική Συμμόρφωση Οικονομικά Παράνομων Δραστηριοτήτων
9. Ο Ηγέτης του 21ου αιώνα
10. Ο Ύπνος και οι Διαταραχές του Ύπνου
11. Οργάνωση Διδασκαλίας-Κίνητρα για Μάθηση
12. Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Μελλοντικών Εξελίξεων
13. Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο και Στρατηγικές Αντιμετώπισης
14. Στρατηγικός Σχεδιασμός του Μέλλοντος
15. Συστημική Ψυχιατρική
16. Ψυχογενής Ανορεξία

Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτικής υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διαρκή Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας.

Για πληροφορίες και όλα τα Προγράμματα: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/index.php
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30/03/2012
Έναρξη Παρακολούθησης: 02/04/2012

** Μεταξύ των άλλων ειδικών κατηγοριών εκπαιδευομένων έκπτωση της τάξης του 25% επί του συνόλου των διδακτρων δικαιούνται και οι άνεργοι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου