Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει θέσεις στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τομέα Σπουδών (http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx). Η επιλογή θα γίνει με τη διαδικασία του αλγόριθμου τυχαίας επιλογής θέσης (κλήρωση).


Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής:

Υποβολή αιτήσεων: 13 Ιουλίου μέχρι και 20 Αυγούστου
Επισύναψη πιστοποιητικών: 13 Ιουλίου μέχρι και 21 Αυγούστου
Κλήρωση και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης: 22 Αυγούστου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών / Κλήση για αποδοχή της θέσης: 24 Αυγούστου
Αποδοχή της θέσης / Αποστολή πιστοποιητικών / Κλήση σε εγγραφές / Καταβολή 1ης δόσης: 24 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου
Καταβολή 2ης δόσης: έως 30 Σεπτεμβρίου

Κόστος ανά Θεματική Ενότητα: 350ευρώ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου